Willem de Zwijgerschool

Bijbelgetrouw, professioneel & liefdevol

Hartelijk welkom op de website van onze school. 

We zijn een basisschool in Hendrik-Ido-Ambacht met drie kernwaarden hoog in het vaandel. Dat zijn:

Bijbelgetrouw     We zijn een reformatorische school waar onderwijs wordt gegeven uit Gods Woord met het gebed om Zijn onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Professioneel     Het onderwijs wordt op een professionele manier gegeven door enthousiaste en betrokken leerkrachten!

Liefdevol             Wat is het belangrijk dat elk kind gezien wordt! We spannen ons voor 100% in om elk kind echt te zien. 

We zijn gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw waarin goed kan worden lesgegeven.

Namens het team,

J.C. Bezemer

schoolleider

Informatie

Blijf op de hoogte

Over de school

De Willem de Zwijgerschool is in 1956 gestart met een aantal lokalen aan de Graaf Willemlaan. Op 1 januari 2021 is de Willem de Zwijgerschool samen met de Koningin Wilhelminaschool als één school verder gegaan in een gloednieuw schoolgebouw. De school heeft 389 leerlingen verdeeld over 17 groepen.

Onze school is een afvalvrije school!

Klik hier voor het filmpje.

Contactgegevens

Bezoek- en postadres
IJdenhove 238
3341 RL
Hendrik-Ido-Ambacht

Medezeggenschapsraad

Op onze school is een medezeggenschapsraad. Samen met de Stadhouder Willem III-school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin bovenschoolse zaken worden besproken.

Oudercommissie

Voor verschillende zaken op en rondom school is er op de Willem de Zwijgerschool een oudercommissie actief.

Wat is de MR?​

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf....​

Wat zijn de taken?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur....​

Wat is de oudercommissie?

De oudercommissie wordt o.a. ingezet bij het regelen van overblijfmoeders, de verkeersveiligheid rondom school o.a. door middel van het organiseren van een spelletjesmorgen met Koningsdag, de controles op hoofdluis, het jaarlijkse schoolreisje en de schoolschoonmaak. Daarnaast fungeert de oudercommissie als spreekbuis tussen ouders en school. Voor vragen, tips en opmerkingen kunt u bij één van de leden van de oudercommissie terecht. U mag de leden van de oudercommissie persoonlijk aanspreken, of mailen.

BIJBELGETROUW, PROFESSIONEEL & LIEFDEVOL