Willem de Zwijgerschool

We zijn een school met zo’n 360 leerlingen. Een enthousiast team van ruim 45 personeelsleden, die lesgeven in 16 groepen. Sinds 2021 zijn we gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw! Een school waar leerlingen een plekje mogen hebben om zich te ontwikkelen. En zo wordt gewerkt aan vakinhoud en aan sociaal emotionele ontwikkeling.

En bovenal mag er onderwijs uit Gods Woord worden gegeven met het gebed om Zijn onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

De naam van de school

Onze school draagt de naam Willem de Zwijgerschool.
Willem van Oranje had geleerd dat het beter is tot de Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. God hielp hem en ons volk in die ongelijke strijd tegen Spanje en Rome, die tachtig jaar heeft geduurd.

In 1584 werd Willem van Oranje vermoord. Stervende bad de prins: ”Heere God, wees mijn ziele en dit arme volk genadig”. Hij werd begraven in de Nieuwe Kerk te Delft.
Prins Willem van Oranje-Nassau heeft nog twee andere namen: Vader des Vaderlands en Willem de Zwijger.

Het doel van de school

Het doel van ons onderwijs is de vorming van de mens, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid.
Geschikt en bereid om al de gaven, die hij van Hem ontving, te besteden tot Zijn eer
en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden waarin God hem plaatst.

Als reformatorische basisschool staan we middenin een veranderende maatschappij. Onze
kerntaak houdt in dat we al onze leerlingen kwalitatief goed Christelijk onderwijs geven. 

Schooltijden
Sinds het schooljaar 2021-2022 hanteren we op onze school een continurooster. Alle kinderen eten tussen de middag op school. Wanneer gewenst blijft het voor kinderen mogelijk om tussen de middag naar huis te gaan om daar te eten. Hiervoor is 45 minuten beschikbaar. 

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

 

8.30 – 15.00 uur

8.30 – 15.00 uur

8.30 – 12.30 uur

8.30 – 15.00 uur

8.30 – 12.30 uur

Het team

De personeelsleden van de school.

Mw. C. van den Berg

Leerkracht gr. 7a

Dhr. J.C. Bezemer

Schoolleider

Mw. C.L. Bezemer

Leerkracht plusklas (Engels)

Mw. G. Bleeker - Arends

Leerkracht gr. 4

Dhr. J.A. den Bleker

Leerkracht gr. 8b en ICT'er

Mw. P.J. Bouman

Leerkracht gr. 8b en teamleider gr. 6-8

Mw. T. van de Breevaart - de Graaf

Leerkracht gr. 0/1b

Mw. M. Brinkman - Verveer

Conciërge

Mw. R. Camphens

Onderwijsassistent

Mw. R. Dekker - Fortuijn

Onderwijsassistent

Dhr. B.M. van Die

Leerkracht gr. 7b

Mw. A. Platschorre - Dubbeld

Onderwijsassistent

Dhr. W. Hagendijk

Conciërge

Dhr. W. van Heteren

Leerkracht gr 5b

Mw. A.M. Hogendoorn - de Jager

Leerkracht gr. 8a

Mw. C.E. Hoogesteger-van Hoepen

Onderwijsassistent

Mw. A. Huijser

Leerkracht gr. 2a

Dhr. J.L. Jongeneel

Leerkracht gr. 8a

Mw. J. de Kluiver-Molenaar

Leerkracht gr. 0/1a en teamleider gr. 1-2

Mw. A.C. Koutstaal - van Gemerden

Handwerkleerkracht

Mw. C. Klijn

Leerkracht gr. 6b

Mw. de Knegt

Leerkracht groep 0

Mw. J.H. Kop - Leusink

Onderwijsassistent

Mw. G.C. Kroon-van Heteren

Leerkracht gr. 0/1a

Mw. J.M. van Lieburg - Baas

Leerkracht gr. 7a

Mw. M.J. Mauritz

Leerkracht gr. 5a en teamleider gr. 3-5

Mw. M. Mol - Hafkamp

Intern begeleider gr. 3-4

Mw. H.P. Molenaar

Leerkracht gr. 3b

Mw. J.J. Moret-de Visser

Intern begeleider gr. 1-2

Mw. J. Hoek - den Ouden

Leerkracht gr. 2b

Mw. N.E. Peters

Leerkracht gr. 7b en intern begeleider gr. 6b-7-8

Mw. P. Plaisier - van der Linden

Onderwijsassistent

Mw. H. Rietveld-Teeuw

Mw. J.M.O. van Rijssel-Visser

Leerkracht groep 0/1a

Mw. K. Floor - de Ron

Leerkracht gr. 2a

Mw. L. Roukens

Onderwijsassistent

Mw. G.L. Schollaart-Vuyk

Administratie

Mw. H. Schorer - de Wit

Conciërge

Mw. J.G. Schot - van Binsbergen

Leerkracht gr. 3a

Mw. R. Spek

Onderwijsassistent

Mw. P.W. Terlouw-de Bode

Leerkracht gr. 2a

Mw. V. Veldhoen - Simonse

Leerkracht groep 0/1b

Mw. M. Ruissen - Vis

Leerkracht gr. 4

Mw. S. de Visser - Heldoorn

Onderwijsassistent

Mw. L.C.A. van der Vlies - Bogaard

Leerkracht gr. 6a en intern begeleider gr. 5-6a

Mw. A. de Vreugd - van Pel

Invalleerkracht

Mw. P.J. Westland - van Loon

Leerkracht gr. 6a

Informatie

Blijf op de hoogte

Over de school

De Willem de Zwijgerschool is in 1956 gestart met een aantal lokalen aan de Graaf Willemlaan. Op 1 januari 2021 is de Willem de Zwijgerschool samen met de Koningin Wilhelminaschool als één school verder gegaan in een gloednieuw schoolgebouw. 

Contactgegevens

Bezoekadres
IJdenhove 238
3341 RL
Hendrik-Ido-Ambacht

Bestuur

van de VVOGG

Algemene informatie

Onze school is één van de drie reformatorische scholen in Hendrik-Ido-Ambacht. Onze school gaat uit van de ‘Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag’. (VVOGG).

Schoolleiding

De dagelijks leiding van de scholen berust bij de schoolleiders van de scholen. Dhr. meester Bezemer is de schoolleider van de Willem de Zwijgerschool. 
Voor de ouders is de leerkracht van het kind het eerste aanspreekpunt. Bij geen gehoor is de teamleider het volgende aanspreekpunt. Op onze school zijn de volgende teamleiders:
– onderbouw (gr. 1 en 2)           juf De Kluiver
– middenbouw (gr. 3 t/m 5)      juf Mauritz
– bovenbouw (gr. 6 t/m 8)        juf Bouman
Mocht het contact met de teamleider niets opleveren, dan is de schoolleider het volgende aanspreekpunt.

Bestuursleden

Dhr. J.G. Janssen
Dhr. H. Peeman
Dhr. M.P. Bal
Dhr. A.A. Kreft
Dhr. H. Visser
Dhr. A. van den Breevaart
Dhr. M.R. Fierens
Dhr. R.J. van Elsäcker

Functie

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
 

ANBI-status

De VVOGG staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij hebben onze gegevens overzichtelijk voor u op een rij gezet:
RSIN: 002551147
KvK-nummer: 40321511
Postadres van de vereniging:
Postbus 379
3340 AJ Hendrik-Ido-Ambacht

De Doelstelling

De school wil christelijk onderwijs op reformatorische grondslag verzorgen. De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Bestuurlijke organisatie

De leiding van de school ligt in handen van het toezicht houdend bestuur dat de meeste bestuurlijke taken heeft gemandateerd met het BMT.